ejendommen

Ejendommen

En vellykket ejendomsinvestering forudsætter at den rette ejendom med den rette lejer findes, at ejendommen administreres optimalt i investeringsperioden og at ejendommen på et tidspunkt sælges til den rette pris. Man siger, at de 3 vigtigste ting ved valg af ejendomme er: Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed. Beliggenheden af en ejendom er uden tvivl vigtig for forløbet af investeringen, men der er tale om mere end blot geografisk beliggenhed. Faktisk handler det mere om de markedsforhold, der er gældende for det område ejendommen er beliggende i. Markedsforholdene omfatter økonomiske forhold som arbejdsløshedstal, inflation samt de overordnede økonomiske konjunkturer og trends. Alle disse forhold afspejles i prisudviklingen for ejendomme i området og er derfor af særlig betydning. Både nuværende niveauer og formodninger om fremtiden spiller naturligvis ind.

Lejeforhold

For erhvervsejendomme er kvaliteten af lejeren næsten ligeså vigtig som beliggenheden af ejendommen. Kvaliteten af lejeren afhænger af en række forhold som f.eks. lejerens villighed og evne til at betale den rigtig pris i husleje, lejerens soliditet (her foretrækkes kendte lejere med en god historik) og en lang lejekontrakt (helst af mindst 10 års varighed).

Salg af ejendommen

Et salg af ejendommen til den rette pris betyder også et salg på det rette tidspunkt. En god ejendomsinvestering vil bibringe investorerne et godt, løbende afkast. Det betyder, at investorerne kan tillade sig at læne sig tilbage og holde på ejendommen, indtil der dukker en køber op, der vil betale den rigtige pris.

Ejendomsadministration

Det er yderst vigtigt for at opnå en vellykket ejendomsinvestering at ejendommen administreres optimalt i gennem hele investeringsperioden. Fokus skal hele tiden være på at reducere omkostninger, forbedre lejeindtægter og forøge ejendommens mulige salgsværdi.

investering

Investering

Ejendomme kan være en særdeles udbytterig langtidsinvestering, der bibringer investorerne et fast positivt cash flow fra lejeindtægter og en mulighed for værdistigning på ejendommen.

For at en ejendomsinvestering bliver vellykket, er der en række forhold, der skal være opfyldt

  • Ejendommen skal være korrekt placeret – ikke alene med hensyn til den geografiske beliggenhed, men i høj grad også med hensyn til generelle økonomiske markedsforhold.
  • Alle de økonomiske forhold vedrørende ejendommen (f.eks. købspris, lejeindtægter og låneomkostninger) skal give mening fra starten af og også når tallene projiceres ud i fremtiden.
  • Investeringen bør sættes op i den rigtige selskabsstruktur for de deltagende investorer.
  • Investorerne skal naturligvis have resurserne til at kunne deltage i en langtidsinvestering.
  • Det er stor betydning for det samlede resultat af en ejendomsinvestering, at de der står for administrationen af projektet konstant søger at forbedre projektet. Forbedret lånefinansiering, renovation og fornyelse af ejendommen samt skatteoptimering er blot nogle af de områder, der hele tiden skal optimeres.
Disse forhold er de primære fokusområder for Swiss Property Partners.

schweiz

Historie

Den schweiziske konføderation er dannet i 1291 som en forsvarsalliance mellem 3 kantoner i Centralschweiz. Siden har 23 andre kantoner fulgt trop således at Schweiz i dag består af 26 kantoner, der har en høj grad af selvstyring og uafhængighed. Schweiz værner generelt om sin uafhængighed og neutralitet.


Økonomi

Ejendomsinvesteringer kan naturligvis foregå på mange forskellige markeder. Det schweiziske ejendomsmarked er dog særlig interessant, fordi landet er så økonomisk stabilt, som det er. Med en arbejdsløshed på omkring 3 %, en inflation på mindre end 1 % og et renteniveau, der altid er 1 – 2 % lavere end de fleste EU-lande (herunder Danmark), er Schweiz indbegrebet af økonomisk stabilitet. Det er derfor heller ikke en tilfældighed, at en stor del (omkring 40 %, ifølge Londons Financial Times) af verdens private formuer er placeret i schweiziske banker. Møntenheden er schweizer frank (CHF).

Befolkning

Der bor ca. 7.500.000 personer i Schweiz, hvor af de ca. 20 % er udlændige. De etniske grupper i landet er: Tyskere 65 %, franskmænd 18 %, italienere 10 %, romansk afstamning 1 %, og andre 6 %. Tysk, fransk og italiensk er alle officielle sprog i Schweiz.

Storbyer

Zürich er den største by i Schweiz med 345.000 indbyggere. Zürich med forstader udgør ca. 1 million mennesker. Genèva har 179.000 indbyggere og Basel har 165.000 indbyggere. Hovedstaden i Schweiz er Bern med 122,300 indbyggere. Kun 16 byer har indbyggertal på mere end 30,000.