om os

Om Swiss Property Partners


Selskabet

Swiss Property Partners AG er et aktieselskab med domicil i kanton Zug i Centralschweiz. Zug er kendt for sin lave beskatning og gode vilkår for virksomheder. Swiss Property Partners blev stiftet i 2006.


Formål

Formålet med Swiss Property Partners er at finde erhvervsejendomme af høj kvalitet i Schweiz og udbyde disse ejendomme til investorer fra blandt andet Danmark. Swiss Property Partners sikrer den primære finansiering af ejendommene via Schweiziske banker og sørger desuden for at tilvejebringe en eventuel sekundær lånefinansiering. På vegne af investorerne står Swiss Property Partners for administrationen af både erhvervsejendommene og de tilhørende ejendomsselskaber.


Medinvestor

Det er et mål for Swiss Property Partners at deltage i de udbudte investeringsprojekter med en aktieandel. Swiss Property Partners bidrager således selv til den investorkapital, der skal rejses, og indgår på lige fod med de øvrige investorer i investeringen.


 

Filosofi


Vores løfte til dig

Du har arbejdet hårdt for at tjene de penge, som du investerer hos os. Det faktum er vi hele tiden bevidste om. Du kan forvente en rådgivning fra os på ekspertniveau, når det handler om ejendomme, markedsforhold og økonomiske trends i Schweiz. Du kan forvente, at vi har insider adgang til schweiziske ejendomme og det nødvendige netværk indenfor ejendomsmarkedet.

Du er vores medinvestor, idet vi altid selv deltager i vores ejendomsinvesteringer. Vi deltager selv, dels fordi vi mener, at det er gode investeringer og dels fordi vi står 100 % inde for dem. Dette indbærer, at forløbet af din investering hænger fuldstændigt sammen med vores. Med andre ord, så lykkes vi kun, når din investering er vellykket.

Darum ist unser Versprechen an Sie:
»Vores løfte til dig er derfor, at en vellykket investering for dig er ikke alene vores første prioritet, det er vores eneste.«